• Gặp lại các tác giả được đưa vào sách giáo khoa (kỳ 14):

    Đoàn Minh Tuấn - Cúi rạp làm bàn viết, tôn cao chữ nghĩa

    Đoàn Minh Tuấn - Cúi rạp làm bàn viết, tôn cao chữ nghĩa
    01/07/2020 07:06 PM

    Trong sách "Tiếng Việt 5" (tập 2), Đoàn Minh Tuấn (sinh năm 1932) có các trích đoạn "Phong cảnh đền Hùng" và "Một sáng Thu xưa" được sử dụng. Các trích đoạn này lấy từ bộ ký "Núi sông hùng vĩ" nổi tiếng của nhà văn này.

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên