• Xác minh vụ phụ huynh đánh giáo viên trong khuôn viên nhà trường

    Xác minh vụ phụ huynh đánh giáo viên trong khuôn viên nhà trường
    23/03/2018 03:39 PM

    Lý do là việc đón trẻ trước thời gian quy định (16 giờ 15) và sáng cùng ngày khi anh Vũ Văn Lực (chồng chị Tuyết) đưa cháu Hùng đi học đã dặn cô giáo là chỉ có anh là người đưa đón cháu Hùng, bất kỳ ai đón cháu cũng phải hỏi ý kiến của anh trước.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7