• VIDEO: Rực rỡ lễ hội ánh sáng tại TP Hồ Chí Minh

    VIDEO: Rực rỡ lễ hội ánh sáng tại TP Hồ Chí Minh
    19/04/2019 10:22 PM

    Điểm nhấn của lễ hội năm nay là 24 tác phẩm đèn lồng khổng lồ cao trên 10 mét và các tác phẩm đèn led được thắp sáng suốt 1 tháng diễn ra lễ hội, dự kiến từ 19/4 đến 19/5.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight