• Văn khấn mùng 1 tháng Tư Âm lịch tháng nhuận năm 2020

  Văn khấn mùng 1 tháng Tư Âm lịch tháng nhuận năm 2020
  23/05/2020 07:07 AM

  Văn khấn mùng 1: Theo lịch Âm, hôm nay là ngày 1 tháng 4 của tháng nhuận. Năm nay, có 2 tháng Tư âm lịch. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào mồng một và ngày rằm hàng tháng.

 • Văn khấn mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

  Văn khấn mùng 1 và ngày rằm hàng tháng
  24/03/2020 10:09 AM

  Văn khấn mùng 1: Hôm nay, theo lịch Âm, là ngày 1 đầu tháng. Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.