• Văn hóa đọc:

    'Giải mã' Nguyễn Nhật Ánh - Hiệp sĩ của tuổi thơ (kỳ 3 & hết): Người kể chuyện tin cậy

    'Giải mã' Nguyễn Nhật Ánh - Hiệp sĩ của tuổi thơ (kỳ 3 & hết): Người kể chuyện tin cậy
    31/05/2020 09:06 AM

    Rút ngắn một cách tối đa khoảng cách trần thuật giữa người kể chuyện và cái được kể. Lựa chọn giọng của người kể chuyện tham dự, chứ không đứng ngoài như một người chứng kiến hoặc quan sát. Đó là đặc trưng phong cách trần thuật của Nguyễn Nhật Ánh, khiến ông trở thành người kể chuyện tin cậy trong nhiều tác phẩm.