• Kinh nghiệm làm giàu

    Kinh nghiệm làm giàu
    02/10/2018 08:41 AM

    Tôi mua một quả táo, tôi dùng cả ngày để lau chùi nó cho thật bóng loáng, vào cuối ngày tôi bán được với giá 10 xu. Hôm sau, tôi lại mua tiếp 2 quả táo, và lại lau chùi và bán chúng vào cuối ngày với giá 20 xu.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7