• Trở về Hà Nội thời bao cấp với ‘Kim Liên một thủa’

    Trở về Hà Nội thời bao cấp với ‘Kim Liên một thủa’
    18/04/2019 03:12 PM

    "Kim Liên một thuở" - hồi ức của tác giả Vũ Công Chiến kể về những năm tháng gia đình ông sinh sống, gắn bó với khu tập thể Kim Liên, từ khi ông đến sống tại đây cho tới khi nơi đây trở nên thân thuộc như ăn vào máu thịt…

FE CREDIT Vay tiêu dùng tín chấp