• Khánh thành cây cầu 7.500 tỷ đồng bắc qua sông Tiền

    Khánh thành cây cầu 7.500 tỷ đồng bắc qua sông Tiền
    27/05/2018 03:25 PM

    Sau gần hơn 4 năm thi công, ngày 27/5 cầu Cao Lãnh - cây cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối liền huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp chính thức khánh thành đưa vào sử dụng.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight