• Điện Biên Phủ: Nhìn lại những dấu ấn đặc biệt

    Điện Biên Phủ: Nhìn lại những dấu ấn đặc biệt
    05/05/2019 11:05 AM

    Từ chỗ không được nhắc đến trong kế hoạch của Nava cũng như kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954 của ta, Điện Biên Phủ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trong kế hoạch của cả 2 bên.

Thông báo tuyển dụng phóng viên TTXVN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7