• Ra mắt 3 cuốn Harry Potter mới trong năm nay

    Ra mắt 3 cuốn Harry Potter mới trong năm nay
    02/09/2018 04:30 PM

    Hẳn người hâm mộ vẫn còn tiếc nhớ thời cầm trên tay một cuốn Harry Potter mới rồi ngấu nghiến đọc. Năm nay, hơn cả chờ đợi, sẽ có tới ba cuốn sách mới về Harry Potter ra mắt trước mùa giáng sinh.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7