• PGS-TS Đoàn Lê Giang: 'Đã nhìn thấy một vị thế mới về Việt Nam học trên thế giới'

    PGS-TS Đoàn Lê Giang: 'Đã nhìn thấy một vị thế mới về Việt Nam học trên thế giới'
    31/07/2019 02:30 PM

    Trong 2 ngày 26 và 27/7/2019, hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 4 với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam học trong thế giới ngày nay do khoa Việt Nam học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM tổ chức với sự góp mặt đông đảo của các nhà nghiên cứu Việt Nam học trong nước và quốc tế.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên