• Họa sĩ Phạm Tô Chiêm: Phải cởi mở thì biếm họa mới khởi sắc

    Họa sĩ Phạm Tô Chiêm: Phải cởi mở thì biếm họa mới khởi sắc
    26/07/2018 02:15 PM

    Nếu hỏi những người cầm cọ ở Hà Nội về cái tên Phạm Tô Chiêm, thường sẽ nhận được câu trả lời khá thú vị: Có hai Phạm Tô Chiêm. Hai người cùng huyết thống, cùng ở một nhà, cùng nghề vẽ… Một người đã mất, còn một người hiện đang “vẽ vời” tại NXB Kim Đồng.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên