• Họa sĩ Phạm Tô Chiêm: Phải cởi mở thì biếm họa mới khởi sắc

    Họa sĩ Phạm Tô Chiêm: Phải cởi mở thì biếm họa mới khởi sắc
    26/07/2018 02:15 PM

    Nếu hỏi những người cầm cọ ở Hà Nội về cái tên Phạm Tô Chiêm, thường sẽ nhận được câu trả lời khá thú vị: Có hai Phạm Tô Chiêm. Hai người cùng huyết thống, cùng ở một nhà, cùng nghề vẽ… Một người đã mất, còn một người hiện đang “vẽ vời” tại NXB Kim Đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG