• Bảo tồn nghệ thuật hát trống quân Bùi Xá

     Bảo tồn nghệ thuật hát trống quân Bùi Xá
    22/09/2019 07:08 PM

    Để Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này phát triển và lan tỏa, bên cạnh sự nỗ lực của các nghệ nhân, các cấp chính quyền cần quan tâm hơn, tạo động lực khuyến khích cộng đồng tích cực giữ gìn, truyền dạy và phát huy giá trị của di sản độc đáo.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên