• 'Phố Phái' và 'phố Xương'

    'Phố Phái' và 'phố Xương'
    24/09/2018 07:15 AM

    Hà Nội văn hiến, với phong cảnh và sắc thái đặc trưng, nhưng từ góc nhìn hội họa, lâu nay có rất ít họa sĩ Việt diễn đạt thành công, tạo được dấu ấn, nên họa giới của Bùi Xuân Phái (1920 - 1988) vẫn “riêng một góc trời”.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight