• Nhà Gương của họa sỹ Nguyễn Thu Thủy giành cúp Bạc cuộc thi quốc tế tại Italy

    Nhà Gương của họa sỹ Nguyễn Thu Thủy giành cúp Bạc cuộc thi quốc tế tại Italy
    17/04/2018 06:01 PM

    Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy - tác giả Con đường gốm sứ vừa chia sẻ tác phẩm gắn gốm nghệ thuật Nhà Gương trong công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã giành cúp Bạc (Silver Trophy) của cuộc thi thiết kế quốc tế A’Design Awards & Competition với số điểm 89/100 thuộc lĩnh vực Nghệ thuật công cộng thiết kế cho Xã hội và Môi trường.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight