• Vì sao gốm Chăm được đề cử cho danh hiệu Di sản Thế giới?

    Vì sao gốm Chăm được đề cử cho danh hiệu Di sản Thế giới?
    26/03/2019 07:40 AM

    Tuần qua, hồ sơ "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Như vậy, chúng ta đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên có một nghề thủ công truyền thống được UNESCO vinh danh.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight