• Vở 'Góc tối showbiz' - Dễ gây thù chuốc oán

    Vở 'Góc tối showbiz' - Dễ gây thù chuốc oán
    06/05/2016 07:16 AM

    Vở kịch 'Góc tối showbiz' (KB: Phạm Tân, ĐD: Lê Tín) vừa công diễn tại Kịch Hồng Vân đề cập đến những chuyện đánh đổi, trả giá để nổi tiếng trong giới showbiz, tuy không 'sát phạt', nhưng có thể “gây thù chuốc oán”.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
SEA Games 2019