• Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 các trường Chuyên và không chuyên

    Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 các trường Chuyên và không chuyên
    24/06/2019 07:19 AM

    Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội: Phổ điểm năm nay có sự phân hóa tốt. Các môn điểm trên trung bình cao hơn mọi năm. Điểm kém ít hơn và số điểm 10 nhiều hơn mọi năm. Điều này chứng tỏ, Sở đã thực hiện nghiêm túc việc ra đề và đề ra trong chương trình nên kết quả tốt hơn.