• Danh họa Foujita và cố đô Huế

    Danh họa Foujita và cố đô Huế
    27/11/2018 06:06 AM

    Foujita tên đầy đủ là Tsuguharu Foujita, sau này thêm tên Thánh là Léonard Tsuguharu Foujita. Ông sinh vào 27/11/1886 tại Tokyo, trong một thành phố nhỏ tên Omagari, cạnh bờ sông Edogawa.