• Truyện cười bốn phương: Con thỏ kỳ lạ

    Truyện cười bốn phương: Con thỏ kỳ lạ
    14/04/2019 08:54 AM

    Tối qua, tôi đang ở trong nhà thì có tiếng động ngoài cửa. Tôi mang súng bước ra, thấy một con thỏ giương mắt nhìn, tôi cho nó ngay một phát vào giữa trán. Nó chỉ kịp kêu… “meo” một tiếng.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight