• 'Que Sera, Sera' - Đã biết ra sao ngày sau

    'Que Sera, Sera' - Đã biết ra sao ngày sau
    09/04/2017 07:21 PM

    'Que Sera, Sera' (Whatever Will Be Will Be) là một trong những bài hát nổi tiếng nhất thế giới, công chúng Việt Nam nhiều thập niên qua gần như đã thuộc làu bản Việt ngữ của nhạc sĩ Phạm Duy -Biết ra sao ngày sau.

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên