• Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Công viên Địa chất toàn cầu Đắk Nông

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Công viên Địa chất toàn cầu Đắk Nông
    14/07/2020 10:45 AM

    Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua Quyết định của Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là công viên địa chất toàn cầu. Như vậy, Công viên địa chất Đắk Nông đã có mặt trong hệ thống Công viên Địa chất toàn cầu của UNESCO.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên