• Sân khấu Lệ Ngọc: Thông điệp ý nghĩa từ 'Cây tre trăm đốt'

    Sân khấu Lệ Ngọc: Thông điệp ý nghĩa từ 'Cây tre trăm đốt'
    14/01/2020 06:43 PM

    Tiếp nối thành công của kịch "Tấm Cám", "Thị Nở - Chí Phèo", sân khấu Lệ Ngọc mới khởi dựng vở "Cây tre trăm đốt". Tác phẩm mở đầu chuỗi hoạt động trong năm 2020 của sân khấu Lệ Ngọc và dự kiến sẽ đưa vào kịch mục lưu diễn quốc tế.

SẮM ĐỒNG HỒ CHẤT - NHẬN NHIỀU QUÀ NHẤT
Giai phẩm Xuân Canh Tý 2020
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7