• Thanh Hóa: Ngăn chặn sự xâm lấn của cây Mai Dương tại Vườn Quốc gia Bến En

    Thanh Hóa: Ngăn chặn sự xâm lấn của cây Mai Dương tại Vườn Quốc gia Bến En
    09/07/2020 02:57 PM

    Để ngăn chặn sự xâm lấn của loài thực vậy Mai Dương, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy chức năng tổng hợp của hồ sông Mực, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện dự án khoa học Áp dụng biện pháp hóa, sinh học để ngăn chặn sự xâm lấn của cây Mai Dương (Mimosa pigra L.) trên khu vực lòng hồ sông Mực, Vườn Quốc gia Bến En, giai đoạn 2017-2020).

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên