• Các câu hỏi thường gặp về ứng dụng Bluezone

    Các câu hỏi thường gặp về ứng dụng Bluezone
    09/08/2020 07:04 AM

    Bluezone là gì? Tại sao Bluezone hỏi quyền truy cập ảnh, phương tiện và tệp? Bluezone có theo dõi vị trí người dùng không? Bluezone có lưu lại thông tin người dùng không? Bluezone sẽ xử lý sao với những trường hợp không dùng Smartphone, ví dụ người cao tuổi? Những người bị nhiễm bệnh có cài Bluezone này không?

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên