• Bale là vấn đề lớn nhất của Real Madrid

    Bale là vấn đề lớn nhất của Real Madrid
    19/03/2020 08:15 AM

    Real Madrid sẽ phải thực hiện những thay đổi lớn trong mùa hè 2020. Trong đó, Gareth Bale là vấn đề lớn nhất mà CLB Hoàng gia Tây Ban Nha phải giải quyết.