• Truyện cười bốn phương: Cướp tiền

    Truyện cười bốn phương: Cướp tiền
    07/03/2019 08:40 AM

    Anh yêu, mức sống của chúng ta quá thấp so với hàng xóm láng giềng anh ạ. Nhà họ đã bị cướp ba lần, mà nhà mình còn chưa bị lần nào…