• Chuyện nuôi lợn thời bao cấp

    Chuyện nuôi lợn thời bao cấp
    06/02/2019 11:00 AM

    Kể lại chuyện nuôi lợn thời bao cấp, có lẽ không ai quên được chuyện “lợn nuôi tiến sĩ” về cố giáo sư Văn Như Cương. Đó có thể là giai thoại, nhưng chuyện nuôi lợn thời bao cấp ở thành phố quả có nhiều chuyện bi hài.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7