• Đảng bộ TTXVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

    Đảng bộ TTXVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
    07/12/2017 12:04 PM

    Thực hiện Kế hoạch số 76 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 295 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong hai ngày 7-8/12, Đảng ủy TTXVN tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết dành cho cán bộ, đảng viên công tác tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tự hào ngành Điện miền Nam 45 năm

Tiêu điểm - Spotlight