• Minh họa 'Truyện Kiều' dưới cách nhìn minh triết Việt (kỳ 1):

    Bản 'Kiều Kinh' 1898 và con số ước lệ trong 'Truyện Kiều'

    Bản 'Kiều Kinh' 1898 và con số ước lệ trong 'Truyện Kiều'
    03/08/2020 08:05 AM

    Công bố bản "Kiều Kinh" do Công Thiện Đường in vào mùa Đông năm Mậu Tuất 1898 và lý giải 411 câu thơ chứa con số trong "Truyện Kiều" là 2 trong 5 nội dung chính tại Hội thảo Minh họa "Truyện Kiều" dưới cách nhìn minh triết Việt.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên

CHƠI GOLF 3D MIỄN PHÍ TẠI PHÒNG GOLF FORESIGHT SPORTS