• Triển lãm ảnh và tác phẩm điêu khắc về Việt Nam tại Hungary

    Triển lãm ảnh và tác phẩm điêu khắc về Việt Nam tại Hungary
    17/02/2020 10:00 AM

    Triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam và các tác phẩm của cố nghệ sỹ điêu khắc nổi tiếng Hungary Farkas Aladár về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam đã diễn ra tại Nhà văn hóa và sinh hoạt cộng đồng thành phố Székesfehérvár ở miền Trung Hungary.