• Gang of five: 5 chàng 'ngự lâm' lạc bước tân kỳ

    Gang of five: 5 chàng 'ngự lâm' lạc bước tân kỳ
    24/07/2018 06:57 AM

    Nếu nhìn lại lịch sử nghệ thuật thời kỳ Đổi mới (sau năm 1986), nhóm "Gang of five" ở Hà Nội giống như 5 chàng ngự lâm lạc bước trong nền mỹ thuật đã ì ạch mấy chục năm. Những tác phẩm của họ thời đó - cũng như vài tác giả trong văn chương thời đó - đã thật sự là giọng nói khác, thái độ khác, mang lại hy vọng.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên