• Nhóm Da LAB: Bất chấp để 'luôn là mình'

    Nhóm Da LAB: Bất chấp để 'luôn là mình'
    04/07/2018 08:06 AM

    Mới đây, nhóm Da LAB vừa phát hành MV “Luôn là mình”, như một lời khẳng định cho hành trình 11 năm họ đã trải qua. Trong năm nay, Da LAB sẽ ra mắt 3-4 sản phẩm nữa...

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight