• Chữ và nghĩa: Canh ba bước qua đầu chó

    Chữ và nghĩa: Canh ba bước qua đầu chó
    22/04/2020 07:09 AM

    “Canh ba bước qua đầu chó”. Có lẽ có rất nhiều người không biết đến tục ngữ này và tất nhiên, càng không hiểu được nội dung ngữ nghĩa của nó.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên