• Ban Cứu trợ Trung ương phân bổ 45 tỷ đồng hỗ trợ 11 tỉnh miền Trung,Tây Nguyên

    Ban Cứu trợ Trung ương phân bổ 45 tỷ đồng hỗ trợ 11 tỉnh miền Trung,Tây Nguyên
    20/11/2020 10:58 PM

    Trước tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do bão lũ gây ra, sau khi trao đổi, thống nhất với các thành viên Ban Cứu trợ Trung ương các bộ, ngành có liên quan, ngày 20/11, Ban Cứu trợ Trung ương ban hành kế hoạch phân bổ kinh phí 45 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên