• 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2018

    10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2018
    28/12/2018 10:05 PM

    Năm 2018, Thủ đô Hà Nội gặt hái được nhiều thành quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội... Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội do thành phố Hà Nội bình chọn :