• Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên tỉnh Thanh Hóa

    Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên tỉnh Thanh Hóa
    17/06/2019 10:19 PM

    Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa: Năm nay dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10, THPT hệ công lập sẽ có tổng điểm cao nhất là 36,5 điểm và thấp nhất là 4 điểm. Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT hệ công lập ở Thanh Hóa, giữa các trường chênh lệch nhau rất cao.