• Giải Sách hay lần 8-2018: Đã bắt đầu hay hơn

    Giải Sách hay lần 8-2018: Đã bắt đầu hay hơn
    17/09/2018 11:00 AM

    Sáng 16/9/2018 tại TP.HCM diễn ra lễ trao giải Sách hay lần 8-2018, cho 7 hạng mục sách: nghiên cứu, giáo dục, kinh tế, quản trị, văn học, thiếu nhi và phát hiện mới. Có thể nói, sau 7 mùa giải, với kiên trì theo đuổi định hướng lành mạnh, giải Sách hay mùa thứ 8 đã bắt đầu hay hơn.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight