• Chữ và nghĩa: 'Cha chết không lo bằng đỏ lò Tây Bắc'

    Chữ và nghĩa: 'Cha chết không lo bằng đỏ lò Tây Bắc'
    29/07/2020 06:58 AM

    Đó là một câu tục ngữ có cấu trúc so sánh quen thuộc. Dân gian thường mượn cấu trúc “A chẳng (không) bằng B”. Ví dụ: “Vợ dại không hại bằng đũa vênh”, “Chồng đánh còn hơn gánh gồng”, “Chửi cha không bằng pha tiếng”...

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên