• Tiêu điểm

    Liverpool: 'Đế chế màu đỏ' kiểu Juergen Klopp

    Liverpool: 'Đế chế màu đỏ' kiểu Juergen Klopp
    10/07/2019 08:33 AM

    Mùa Hè này, Liverpool không mua những ngôi sao đã có thương hiệu, họ chỉ mua những cầu thủ mới 16, 17 tuổi. Và tham vọng của Juergen Klopp rất rõ ràng: Xây dựng và kéo dài “đế chế màu đỏ” ở Anfield.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight