• Trùng tu di tích: Lời giải mới cho bài toán cũ?

    Trùng tu di tích: Lời giải mới cho bài toán cũ?
    04/07/2019 06:13 AM

    Hạ giải (tháo rời các cấu kiện tạo thành kiến trúc của một di tích để tu bổ) là thao tác thường gặp nhất khi trùng tu di tích. Nhưng , nếu hạ giải không hợp lý, toàn bộ giá trị của những công trình vài trăm năm tuổi sẽ mất đi. Đó là bài toán khó thường gặp trong công tác bảo tồn...

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên