• Chữ và nghĩa: 'Điểm phần trăm' là điểm gì vậy?

    Chữ và nghĩa: 'Điểm phần trăm' là điểm gì vậy?
    17/06/2020 07:04 AM

    Gần đây, khi so sánh tương quan số người ủng hộ các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới (2021-2025, sẽ bầu vào tháng 11/2020), các báo hay các trung tâm điều tra xã hội học hay đưa ra khái niệm "điểm phần trăm".

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên