• Tham vọng đưa ôtô Việt xuất khẩu ra thế giới

    Tham vọng đưa ôtô Việt xuất khẩu ra thế giới
    03/01/2020 11:04 AM

    Lần đầu tiên, một doanh nghiệp ở Đông Nam Á xuất khẩu xe buýt vào thị trường Philippines. Đây là mốc son có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp ôtô Việt Nam.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7