• Những 'Bộ tứ mỹ thuật' Việt (kỳ 4)

    4 dấu ấn ban sơ của điêu khắc Việt Nam hiện đại

    4 dấu ấn ban sơ của điêu khắc Việt Nam hiện đại
    24/06/2019 07:31 PM

    Đặt vấn đề xây dựng “bộ tứ” điêu khắc của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại trong những thập niên đầu thế kỷ 20 là một đầu bài khó. Trong nỗ lực đi tìm chân dung những bậc tiền bối đặt nền móng thời kỳ đầu, xin thử đề cử 4 chân dung.