• “Ký ức” thơ tình thời lửa đạn

    “Ký ức” thơ tình thời lửa đạn
    14/02/2011 11:19 AM

    Năm ấy, 1962, đứa trẻ 11 tuổi là tôi đã qua giọng hát của chị ruột mình mà biết đến bài thơ Nhớ của Nguyễn Đình Thi...

  • # Đội bóng Trận HS Điểm

Tiêu điểm - Spotlight

Bình luận mới nhất