• Khốn đốn vì bị mạng xã hội 'hồi tố'

    Khốn đốn vì bị mạng xã hội 'hồi tố'
    24/11/2017 13:17

    Kể từ khi mạng xã hội bùng nổ, "người chơi" đã trút vào đó nhiều tâm tư, niềm vui, nỗi buồn, lời chỉ trích hay tán dương một sự kiện hay nhân vật nào đó.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO