Chân sút hàng đầu

Cristiano Ronaldo

Real
Cristiano Ronaldo

Bàn thắng

1999
Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi