Chân sút hàng đầu

Cristiano Ronaldo

Real
Cristiano Ronaldo

Bàn thắng

1999
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7