06:15 29/06/2022

GDP 6 tháng năm 2022 tăng 6,42%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng năm 2022 tăng 6,42% , cao hơn tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng năm 2021.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng năm 2022 tăng 6,42% , cao hơn tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng năm 2021.

Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam phục hồi mạnh trong năm 2022

Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam phục hồi mạnh trong năm 2022

Các tổ chức tài chính nước ngoài đã đưa ra dự báo khá lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2022.

Chú thích ảnh

TTXVN