05:21 23/05/2022

Kiểm soát chặt chất lượng các dự án giao thông

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông Vận tải.

Hà Nội đẩy nhanh đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông

Hà Nội đẩy nhanh đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông

Tại công văn số 3175/UBND-ĐT ngày 22/9, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng các sở, ngành, đơn vị của thành phố tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, thiết thực, hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chỉ thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký nhấn mạnh, Bộ đã thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. Đồng thời, phân định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cũng như các chế tài xử lý.

Nhờ vậy, công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được thực hiện tốt hơn; chất lượng cao hơn, đảm bảo tiến độ yêu cầu, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, chưa sâu sát trong quá trình thực hiện dự án theo quy định pháp luật và nhiệm vụ được Bộ Giao thông Vận tải phân cấp, ủy quyền.

Một số dự án chậm tiến độ chưa được khắc phục dứt điểm. Việc sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết, các hư hỏng cục bộ trong giai đoạn bảo hành chưa được thực hiện kịp thời.

Chú thích ảnh
Thi công đắp nền đường tại Km 389 gói thầu số 1 do nhà thầu Đèo Cả đảm nhiệm, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Để nâng cao chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và nhiệm vụ được Bộ Giao thông Vận tải phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

“Người đứng đầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện nhiệm vụ được giao", Bộ Giao thông Vận tải khẳng định.

Chỉ thị của Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án ngay sau khi được giao nhiệm vụ quản lý các cương trình, dự án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho từng chương trình, dự án, từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng.

Kế hoạch thực hiện phải gắn với kế hoạch giải ngân, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ yêu cầu, có dự phòng cho các yếu tố bất lợi như điều kiện thời tiết, tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, việc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

Đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA, thực hiện đấu thầu theo quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ, trong quá trình thực hiện, cần đề xuất nhà tài trợ ưu tiên áp dụng đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

“Thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin trong đấu thầu; nghiêm cấm các hành vi gian lận, cản trở, thông thầu, tiết lộ thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu và các hành vi bị cấm. Nghiêm cấm các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Người đứng đầu chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về những tồn tại, sai sót, vi phạm trong lựa chọn nhà thầu”, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo.

Đối với quản lý thi công xây dựng công trình, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản lý dự an quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai đoạn như tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn kiểm định công trình…

Quang Toàn/TTXVN