05:14 20/05/2022

Thống nhất bố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô

Ngày 20/5, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô theo kết luận tại phiên họp thứ 11 ngày 12/5/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 20/5, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô theo kết luận tại phiên họp thứ 11 ngày 12/5/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội

Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội

Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1703/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết nghị về chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội gồm các nội dung: Cam kết nguồn vốn triển khai thực hiện dự án từ ngân sách thành phố giai đoạn 2021 - 2025 là 19.477 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 là 4.047 tỷ đồng.

Trong trường hợp tổng mức đầu tư của dự án thành phần tăng theo quyết định của cấp có thẩm quyền dẫn đến tăng phần nguồn vốn ngân sách địa phương, HĐND thành phố sẽ cân đối bố trí đủ nguồn vốn để triển khai, hoàn thành dự án.

Trình bày dự thảo Nghị quyết về thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô, Thư ký kỳ họp Trần Khánh Hưng nêu rõ các nội dung của Nghị quyết gồm: Thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, Vành đai 4, đường vành đai, đường vành đai 4, xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô
Đường vành đai (hình minh họa)

Cụ thể, thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được bố trí từ ngân sách thành phố khoảng 23.524 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 là 19.477 tỷ đồng, giai đoạn 2026 – 2030 là 4.047 tỷ đồng.

Dự kiến bố trí vốn và giải ngân các năm trong giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch tiến độ triển khai của dự án như sau: Năm 2022 khoảng 100 tỷ đồng.  Năm 2023 khoảng 8.397 tỷ đồng. Năm 2024 khoảng 5.955 tỷ đồng. Năm 2025 khoảng 5.025 tỷ đồng.

Thống nhất chủ trương trong trường hợp tổng mức đầu tư của dự án thành phần do thành phố Hà Nội là cấp quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện theo cơ chế được Quốc hội thông qua tại chủ trương đầu tư của  dự án phải điều chỉnh tăng thì phần vốn tăng thêm sẽ được xem xét bố trí từ nguồn vốn ngân sách thành phố. 

Về tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; rong đó triển khai cân đối đủ vốn ngân sách thành phố để tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô đảm bảo theo tiến độ được Quốc hội thông qua tại Chủ trương đầu tư, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, quản lý nợ công và các quy định khác liên quan. Trường hợp huy động nguồn vốn hợp pháp khác ngoài nguồn vốn ngân sách thành phố cần được lập đề án cụ thể, trình cấp thẩm quyền và Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị theo đúng quy định.

Các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án thành phần do thành phố Hà Nội là cấp quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cung các Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành dự án đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, Vành đai 4, đường vành đai, đường vành đai 4, xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô
Ùn tắc giao thông trên một đoạn đường vành đai 3 trên cao ở Hà Nội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN).

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia, góp phần mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô, kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường; tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố, của các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 17 Đảng bộ thành phố và các chương trình công tác của Thành ủy; với mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối đô thị trung tâm với các khu vực ngoại thành, đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, thành phố Hà Nội đã nghiên cứu và triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng, trong đó đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ 2 - tháng 9/2021, HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết nhất trí về chủ trương và bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố.

Tại kỳ họp thứ 3 - tháng 12/2021, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục đưa dự án vào danh mục các công trình trọng điểm để tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Ngày 12/5/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 11 đã cho ý kiến về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết đầu tư và thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 23/5 tới. Đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương bổ sung hồ sơ dự án Nghị quyết của HĐND thành phố về các nội dung tổng số vốn bố trí, tiến độ giải ngân, phân kỳ theo từng năm và cam kết bố trí tăng thêm trong trường hợp phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Ngay sau phiên họp, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố đã tập trung, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố để chuẩn bị hồ sơ trình HĐND thành phố.

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao trước các cử tri và nhân dân, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu có mặt thống nhất với dự thảo nghị quyết về chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND thành phố đã tập trung phân tích, đánh giá về vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của dự án và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiên độ dự án.

Tuyết Mai/TTXVN